אודות ענבר

 

תוכנת ענבר מהווה כלי ליישום עקרונות תכנון רמזורים, בהתאם לקביעתו של המתכנן המשתמש בתוכנה. התוצאות המתקבלות באמצעות מערכת ענבר תלויות בגורמים הבאים :

  1. ביצוע כל שלבי התכנון בסדר הנכון. סדר הפעולות מוגדר במדריך למשתמש של מערכת ענבר והוסבר בסדנאות ההדרכה לשימוש במערכת.
  2. הגדרה נכונה של כל הישויות המשמשות בתהליך התכנון. הגדרה זו היא באחריות המתכנן.
  3. קביעת הפרמטרים המשמשים בתהליכי החישוב ובאלגוריתמים השונים. קביעה זו היא באחריות המתכנן, גם במקומות בהם מערכת ענבר מספקת המלצה לפרמטרים אלה.
  4. שימוש במערכת רק באמצעות הממשקים למשתמש.

שמוש בתוכנה בהתאם לכללים שנקבעו מראש הוא תנאי חשוב לקבלת תוצאות נכונות. מתכנן הרמזורים אחראי על כל התוצאות העלולות לנגוע בתוכניות הרמזורים שהוא יצר באמצעות התוכנה